Σίφνος [10.26]


Έτος έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-8195-240 Τύπος: ΝΗΣΙΑ (Διάφορες κλίμακες) Κλίμακα: 1:25.000
Τιμή: 5.50 €


Νέα έκδοση του χάρτη της Σίφνου, με το πλήρες δίκτυο των σηματοδοτημένων πεζοποριών που μόλις ολοκληρώθηκε και περιλαμβάνει 19 διαδρομές.
Αεροφωτογραφίες τοπίων του νησιού με κείμενα στην πίσω όψη.