ΣΦΑΙΡΑ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ


Έτος έκδοσης: 1997 ISBN: 3760148552003 Τύπος: Χάρτης Αστερισμών
Τιμή: 27.00 €


Σφαίρα αστερισμών, αναγνωρίστε και εντοπίστε πάνω απο 40 αστέρια και 70 αστερισμούς οπουδήποτε στον κόσμο.