Λασίθι και νήσοι Λευκή και Χρυσή [92]


Έτος έκδοσης: 2019 ISBN: 978-960-8195-899 Τύπος: ΟΔΙΚΟΙ (1:80000 - 1:170000) Κλίμακα: 1:100.000
Τιμή: 8.50 €


Στη νέα έκδοση του περιηγητικού χάρτη του Λασιθίου έχει επικαιροποιηθεί το οδικό δίκτυο και συμπληρωθεί και διορθωθεί η πορεία του Ε4 / Cretan Way στο Λασίθι.  Ο χάρτης είναι τυπωμένος σε αδιάβροχο και ανθεκτικό χαρτί Polyart.