Μάνη [8.4] Πεζοπορικός χάρτης


Έτος έκδοσης: 2018 ISBN: 978-960-8195-523 Τύπος: ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΙ (1:10000 - 1:75000) Κλίμακα: 1:30.000
Τιμή: 7.50 €


Πεζοπορικός χάρτης της Μάνης [8.4], μιας περιοχής με εξέχουσα ιστορική σημασία για τη νεώτερη Ελλάδα και ταυτόχρονα ένας ολόκληρος κόσμος περιήγησης, κατάσπαρτος από αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά και μεταβυζαντινά εκκλησιαστικά μνημεία και κάστρα αλλά και αναρίθμητους νεώτερους πύργους και πυργόσπιτα. Μόλις περάσετε το Οίτυλο ή το Γύθειο, ο χάρτης της Μάνης θα σας οδηγήσει στους μικρόκοσμους που κρύβονται πίσω από την τουριστική βιτρίνα.