Υπηρεσίες

Η Ανάβαση διαθέτει μια πλούσια βάση χαρτογραφικών δεδομένων και μακρόχρονη εμπειρία στη χαρτογράφηση και το σχεδιασμό κάθε είδους θεματικού χάρτη. Συνεργαζόμαστε με ένα απο τα καλύτερα τυπογραφεία της Αθήνας και αναλαμβάνουμε την παραγωγή χαρτών και άλλων εντύπων. Αναλαμβάνουμε επίσης το σχεδιασμό και την εκτύπωση πινακίδων για ανάρτηση σε εξωτερικό χώρο και τρισδιάστατες μακέτες.

Εκπονούμε μελέτες για τη σήμανση μονοπατιών και αναλαμβάνουμε την επίβλεψη ή και την υλοποίησή τους

Διαθέτουμε πολύ μεγάλη συλλογή φωτογραφιών και αεροφωτογραφιών απο περιοχές της Ελλάδας και αναλαμβάνουμε επίσης φωτογραφήσεις και αεροφωτογραφήσεις.

Ακολουθεί συνοπτικός κατάλογος με δείγματα απο δουλειές.